Informatie verstrekt aan CHIC worden niet aan derden doorgegeven.
Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waar u om gevraagd heeft.
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens: Sarah Van Hauwaert, 056/729671.
Er is geen inlogprocedure voor aanpassing van de persoonlijke gegevens aanwezig op de website, de bezoeker dient bij iedere ingave van zijn bestelling steeds zijn gegevens terug in te geven.

Klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice kunnen we je vragen naar je naam, adres en emailadres om een antwoord te kunnen geven op je vragen of opmerkingen.

Bescherming van persoonlijke gegevens

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Intellectueel eigendom

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Onthoud dat alle informatie op deze site toebehoort aan CHIC.